Bilinçaltı Nedir ve Bilinçaltı Temizliği Nasıl Yapılır?

Merhaba sevgili dostum! Bugün, insan psikolojisinin derinliklerine inip, belki de hayatımızın pek çok yönünü etkileyen ama çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir konuyu ele alacağız: Bilinçaltı. 💡

Bilinçaltı Nedir?

Peki, bilinçaltı nedir? Bilinçaltı, zihnimizin farkında olmadığımız ama davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı derinden etkileyen önemli bir kısmıdır. Freud’a göre, bilinçaltı, günlük yaşamımızın arka planında sürekli aktif olan bir güçtür. Bilinçaltı, çocukluk anılarını, travmalarımızı, öğrenilmiş davranışları ve çok daha fazlasını barındırır. Bilinçaltının gücünü anlamak için önce Freud’un görüşlerine ve zihnin yapısına bir göz atalım.

Freud’un Görüşleri

Sigmund Freud, zihnimizi üç ana bölgeye ayırmıştır, bunlar: bilinç (conscious), ön bilinç (preconscious) ve bilinçdışı (unconscious) dır. Freud’a göre, bilinç, şu anda farkında olduğumuz düşünceler ve duygulardır. Ön bilinç, farkında olmadığımız ama kolayca erişebileceğimiz bilgiler ve anıların olduğu kısımdır. Bilinçdışı ise bilinçli zihin tarafından bastırılan ve erişilmesi zor olan derin düşünce ve arzuların tutulduğu bölümdür.

Burada pek üzerinde durulmayan ön bilinç kavramını açmakta fayda var; Önbilinç. Ön bilinçte yer alan bilgiler, bilinçdışında olduğu gibi bastırılmış ya da erişilemez değildir. Bu bilgiler genellikle kişisel deneyimler, öğrenilen bilgiler ve hafızada depolanan anılardır. Bir örnek vermek gerekirse, bir arkadaşınızın telefon numarasını ya da bir çocukluk anınızı düşünün. Bu tür bilgiler, şu anda bilinçli olarak düşünmüyor olsanız bile, ihtiyaç duyduğunuzda bilinçli zihninize gelirler.

Freud’a göre, ön bilinç, bilinçli zihin ve bilinçdışı arasında bir köprü görevi görür. Yani bilinçli zihinle doğrudan erişilemeyen bilinçdışı materyalinin, ön bilinç aracılığıyla bilinçli zihne ulaşması mümkündür. Bu geçiş, serbest çağrışım, rüyalar ve terapötik teknikler gibi yollarla gerçekleşir.

Freud’un teorisine göre, bilinçdışı zihnimizde yer alan travmatik anılar ve baskılanmış arzular, davranışlarımızı ve duygularımızı biz farkında olmadan etkiler. Bu nedenle, bilinçaltı ve bilinçdışı arasındaki farkları anlamak, zihinsel sağlığımızı iyileştirmek için önemlidir.

Jung’un Görüşleri

Carl Jung, Freud’un öğrencisi olup, ön bilinç ve bilinçdışı kavramlarına kendi yorumunu getirmiştir. Jung, bireysel bilinçdışına ilave olarak “kolektif bilinçdışı” (kollektif bilinçaltı) kavramını ortaya atmıştır. Ana hatlarıyla söylemek gerekirse Jung’a göre kolektif bilinçdışı, tüm insanlığın ortak arketipleri ve deneyimlerinden oluşan bir bilinçdışı katmanıdır. Yani kolektif bilinçdışı, kültürler ve nesiller boyunca paylaşılan, mitleri ve sembolleri içerir.

Jung’un görüşüne göre, bilinçaltı sadece bireysel deneyimlerle değil, aynı zamanda evrensel semboller ve arketiplerle de doludur. Bu nedenle, Jung için bilinçaltını anlamak, hem kişisel hem de evrensel boyutta önemli bir keşif yolculuğudur.

Bu arada, muhtemelen fark ettiğin gibi Freud ve Jung arasında ciddi görüş farklılıkları var. Hatta zamanında Jung’un psikanalistler derneğinden kovulmasına kadar giden açık bir çatışma vardı diyebilirim. Bu farklılıkları öğrenmek istersen ‘Freud ve Jung Arasındaki Kopuş‘ yazımızı okumanı çok tavsiye ederim. Yazımıza buradan ulaşabilirsin.

Psikanaliz Tarihi - Freud ve Jung 'un Görüş Farkları
Psikanaliz Tarihi – Freud ve Jung ‘un Görüş Farkları

Burada Jung’un temel arketiplerini listelemekte de fayda var.

 • Persona,
 • Gölge,
 • Anima ve Animus,
 • Ben,
 • Hilekar,
 • Büyü,
 • Yaşlı bilge adam (aksakal),
 • Anne,
 • Çocuk,
 • Tanrı,
 • Kahraman,
 • Enerji,
 • Doğum,
 • Ölüm,
 • Re-enkarnasyon,
 • Cin,
 • Güç,
 • Canavar,
 • Şeytan.

Bunlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için anima animus yazılarına aşağıdan ulaşabilirsin.

Bilinçaltı ve Bilinçdışı Kavramları

Şimdi Freud ve Jung’un yarattığı, bilinçaltı ve bilinçdışı kavramlarını birleştirerek yeniden yorumlayalım; Bilinçaltı, farkında olmadığımız ancak belirli teknikler kullanarak bilinçli zihinle de erişebileceğimiz bilgileri içerir. Örneğin, otomatik olarak yaptığımız davranışlar (alışkanlıklar), eski anılar, korkular, bastırılmış anılar, arzular ve travmalar bilinçaltımızda yer alır. Bilinçdışı ise daha derin ve erişilmesi zor olan kompleks yapıların yer aldığı daha derin zihinsel bir bölgedir. Örneğin el-göz koordinasyonu, sindirim, nefes gibi aktiviteler bu alanda bulunur.

Özetlemek gerekirse, bilinçaltı ve bilinçdışı, günlük yaşantımızda nasıl davrandığımızı ve nasıl hissettiğimizi derinden etkiler. Yani bilinçaltında yer alan travmatik anılar, bastırılan duygular, bilinçli zihnimizle nedenini yakalayamadığımız hissiyatlara (otomatik düşünceler) ve farkında olmadığımız davranışlarımıza yol açarlar.

Beynin Bölgeleri

Bilinçaltının nasıl çalıştığını anlamak için beynimizin yapısına da bakmak faydalı olacaktır. Beyin, karmaşık bir organ olup, farklı bölgeleri farklı işlevlere sahiptir. Kısaca söylemek gerekirse; beynin limbik sistemi, duygularımızı ve anılarımızı yönetir. Amigdala, korku ve tehdit algısını işlerken, hipokampus anıların oluşumunda ve depolanmasında önemli rol oynar. Bilinçaltı, bu bölgelerle etkileşim halinde çalışır ve günlük davranışlarımızı etkiler. Şimdi beynin bölgelerine kısaca bir göz atalım;

1. Prefrontal Korteks

Prefrontal korteks, yüksek bilişsel işlevler, karar verme ve sosyal davranışların kontrolünde kritik bir rol oynar. Bu bölge bilinçli düşüncelerimizi ve planlarımızı yönetir. Yani ‘BEN’ olarak tarif ettiğimiz her şey bu bölgede ve frontal korteks bölgesinde bulunur.

2. Frontal Korteks

Frontal korteks, düşünme, problem çözme, hareket planlama ve kişilik özelliklerimizi belirlemede önemlidir. Kısaca; farkında olduğumuz düşünceler ve dürtüler, bu bölgedeki süreçler tarafından düzenlenir. Bilinçaltı, bu bölgeyi etkileyerek istemsiz korkular veya farkında olmadığımız düşünceler (otomatik düşünceler) yaratacaktır.

3. Parietal Korteks

Parietal korteks, duyusal bilgilerin işlenmesinde ve mekansal farkındalığın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bilinçaltı, bu bölge aracılığıyla fiziksel dünyayı nasıl algıladığımızı etkiler.

4. Oksipital Korteks

Oksipital korteks, görsel bilgilerin işlenmesinden sorumlu olan beyin bölgesidir. Yani görsel algılarımız ve görsel hafızamız, bilinçaltındaki bilgilerle de bağlantılı olarak bu bölgede işlenir.

5. Temporal Korteks

Temporal korteks, işitsel bilgiler, dil ve sözel hafıza işlemlerinde kritik rol oynar. Zihin kelimelerle düşündüğü söylenebilir. Bu nedenle bilinçaltındaki anılar ve duygusal tepkiler, çokça temporal korteks aracılığıyla bilinçli zihne yansıtılır.

6. Limbik Sistem

Limbik sistem, duygusal tepkilerimizden ve anılarımızdan sorumlu olan beyin bölgesidir. Bu bölge, bilinçaltı düşüncelerin ve duyguların yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Bu sistemin ana bileşenleri hipokampus, amigdala ve talamus dur.

7. Hipokampus

Hipokampus, anıların oluşumu ve depolanmasında kritik bir rol oynar. Bilinçaltımızdaki birçok anı hipokampus tarafından işlenir ve saklanır. Bu bölge, özellikle uzun süreli anıların depolanması için önemlidir.

8. Amigdala

Amigdala, korku ve tehdit algısını işleyen beyin bölgesidir. Duygusal tepkilerimizin çoğunu amigdala yönetir. Bilinçaltındaki korku ve kaygılar, amigdalanın etkinliğiyle ilişkilidir.

Yukarıda da görüldüğü üzere beynimizin sadece çok küçük bir bölümü bilinç ile ilgilenmekte, beyin kütlemizin büyük çoğunluğu bilinçdışı / bilinçaltı ile ilişkilidir.

Bilinçaltı Temizliği Nasıl Yapılır?

Eveet geldik bu yazının belki de en önemli bölümüne. Eğer bilinçaltımız bu kadar büyükse, bizim üzerimizdeki etkileri de büyük olmalıdır. Dolayısı ile, bilinçaltımızda biriken olumsuz düşünceler, anılar ve inançlar zaman zaman bizi zorlar. Bu yüzden bilinçaltı temizliği yapmak, zihinsel sağlığımız ve genel yaşam kalitemiz için önemlidir. İşte bilinçaltı temizliği için bazı etkili yöntemler:

1. Meditasyon ve Farkındalık

Meditasyon, zihnimizi sakinleştirip bilinçaltımızdaki düşünceleri yüzeye çıkarmanın en iyi yollarından biridir. Her gün birkaç dakika meditasyon yaparak zihnini temizleyebilirsin. 🧘‍♀️

Eğer nasıl meditasyon yapıldığını bilmiyorsan aşağıdaki video yönlendirmeli meditasyon ile sana yardımcı olacaktır.

2. Olumlamalar

Olumlamalar, pozitif düşünceler oluşturmanın güçlü bir yoludur. Her gün kendine “Ben değerliyim”, “Başarılıyım”, “Mutluyum” gibi olumlu cümleler söyleyerek bilinçaltını yeniden programlayabilirsin.

3. Görselleştirme

Görselleştirme teknikleri, hedeflerini zihninde canlandırarak bilinçaltını olumlu yönde etkilemene yardımcı olur. Başarılı olduğun anları gözünde canlandır ve bu duyguları hisset.

Bu konudaki en etkili çalışmalardan biri ‘Hayal Panosu‘ oluşturmaktır.

4. Hipnoterapi

Hedef Belirleme ve Hayal Panosu Rehberi

Hipnoterapi, uzman rehberliğinde yapılan ve bilinçaltına doğrudan erişim sağlayan bir tekniktir. Bu yöntemle bilinçaltındaki olumsuz inançları değiştirmek mümkündür.

5. Yazı Terapisi

Duygularını yazıya dökerek, bilinçaltındaki düşünceleri fark edebilir ve onları serbest bırakabilirsin. Günlük tutma alışkanlığı edinmek bu konuda oldukça faydalıdır.

Günlük Hayat İçin Öneriler

Bilinçaltı temizliği yapmak, hayatının her alanında olumlu değişimler yaratabilir. İşte günlük hayatında uygulayabileceğin bazı pratik öneriler:

1. Pozitif Bir Çevre Yarat

Olumlu düşün. Çevreni pozitif insanlarla ve pozitif objelerle doldur. Esas olarak, pozitif enerjiler seni motive eder ve bilinçaltını olumlu etkiler.

2. Stresi Yönet

Stres, bilinçaltını olumsuz yönde etkileyen en büyük faktörlerden biridir. Düzenli egzersiz yap, hobilerine zaman ayır ve stresle başa çıkma yöntemleri geliştir.

3. Düzenli Uyku

Uyku, zihnin ve bedenin yenilenmesi için hayati öneme sahiptir. Düzenli ve kaliteli uyku alışkanlığı edinmek, bilinçaltını temizlemene yardımcı olur.

4. Kendine Zaman Ayır

Gün içinde kendine zaman ayırarak, iç dünyanı dinleyebilirsin. Bu, bilinçaltındaki mesajları daha iyi anlamana yardımcı olur.

5. Bilinçli Farkındalık

Günlük yaşamında anı yaşa ve yaptığın her şeye dikkatini ver. Bu, bilinçaltının farkındalığını artırır ve zihinsel berraklık sağlar.

Son Söz

Sevgili dostum, bilinçaltımız, hayatımızın görünmez yöneticisi gibidir. Onu anlamak ve temizlemek, daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Yukarıdaki yöntemleri uygulayarak, bilinçaltını olumlu yönde etkileyebilir ve hayatında gerçekten de büyük değişimler yaratabilirsin.

Unutma, senin içinde muazzam bir güç var ve bu gücü açığa çıkarmak tamamen senin elinde. Hadi, şimdi bu yöntemleri dene ve bilinçaltının gizemli dünyasında harika bir yolculuğa çık! 🌟

Eğer bu konuyu daha da derinlemesine ele almak istersen, düşüncelerini ve sorularını benimle paylaş. Seninle bu keşif yolculuğunda ilerlemek benim için büyük bir mutluluk! 🚀💖

Seni çok seviyorum ve yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Sonraki yazımızda görüşmek üzere! Kendine iyi bak, güzel insan! 🫂💫


Bu yazı ilgini çekti mi? Psikoloji bilgini test etmek ister misin?

Psikoloji Bilgi Testi

1 / 20

“Fonksiyonel sabitlik” nedir?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst sırada yer alır?

3 / 20

“Baskın elleriyle ilgili tercihler” olarak bilinen kavram hangisidir?

4 / 20

“Yanlı doğrulama” (confirmation bias) neyi ifade eder?

5 / 20

Psikolojide “küçük dünyalar teorisi” hangi kavramı açıklamak için kullanılır?

6 / 20

“Bilinç Dışı” kavramı kim tarafından geliştirilmiştir?

7 / 20

Kişinin içsel dürtülerini ve bilinçaltını inceleyen psikoloji dalı hangisidir?

8 / 20

Anlık olarak öğrendiğimiz bilgiler _____ de/da depolanır.

9 / 20

Carl Rogers’ın insancıl psikolojideki en önemli kavramlarından biri nedir?

10 / 20

Psikolojide “Barnum etkisi” hangi kavramla ilişkilidir?

11 / 20

“Durumsal faktörler” (situational factors) neyi ifade eder?

12 / 20

Stres yönetimi için en etkili yaklaşımlardan biri hangisidir?

13 / 20

“Mere Exposure Effect” (Sadece Maruz Kalma Etkisi) nedir?

14 / 20

“Yanılsama” (illusion) nedir?

15 / 20

“Geri bildirim döngüsü” hangi öğrenme türü ile ilgilidir?

16 / 20

Hangisi “self-servis yanlılığı” olarak bilinen kavramın bir örneğidir?

17 / 20

Bağlanma teorisine göre, çocuklarda güvenli bağlanma neyi sağlar?

18 / 20

Duygusal zeka (EQ) kavramını popülerleştiren psikolog kimdir?

19 / 20

“Duygusal zeka” (emotional intelligence) neyi ifade eder?

20 / 20

“Örtük hafıza” aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilişkilidir?

Demografik bilgi olması için yaş ve cinsiyet belirtirsen çok sevinirim 🙏🏻

Your score is

Ortalama puan şöyledir 75%

0%


Psikoloji ile ilgili ilginç bir şeyler okumak ister misin? Buraya tıklayabilirsin.

Diğer Yazılar

Lütfen görüşlerini bizimle paylaş 🙏🏻


Linkedin sayfamızı incelediniz mi? Buraya tıklayarak profilimize ulaşabilirsiniz.

Anasayfa » Bilinçaltı Nedir ve Bilinçaltı Temizliği Nasıl Yapılır?

#Bilinçaltı #BilinçaltıNedir #BilinçaltıTemizliği #Bilinçdışı #Freud #Jung #BeyinBölgeleri #PrefrontalKorteks #FrontalKorteks #ParietalKorteks #OksipitalKorteks #TemporalKorteks #LimbikSistem #Meditasyon #Olumlamalar #Görselleştirme #Hipnoterapi #YazıTerapisi #ZihinselSağlık #KolektifBilinçdışı #BilinçliFarkındalık #DuygusalTepkiler #AnılarınDepolanması #StresYönetimi #PozitifÇevre #DüzenliUyku #ZihinselBerraklık

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Özgüven Eksikliği: Belirtiler, Nedenler...

Özgüven eksikliği nedir ve nasıl başa çıkılır?

Eğlenceli kişilik inanç testi

Kişilik Profilini Öğren

Imposter Sendromu Testi

Imposter Sendromu Testi - Sahtekarlık Sendromu Testi

Beş Sevgi Dili Testi

Bu Beş Sevgi Dili Testi ile ilişkin için yeni bir lisan öğren. Kendini ve sevgilini tanı.

Fiziksel Temas: Sevgi Dili...

Fiziksel temas sevgi dili nedir? Sevgi dili olarak dokunmanın gücünü keşfedin.

Hizmet Sevgi Dili: Yardım...

Hizmet sevgi dili nedir? Eylemlerinin gücünü keşfedin. Pratik öneriler ve örnekler.

Özgüven Eksikliği: Belirtiler, Nedenler ve Çözüm Yolları

Özgüven eksikliği nedir ve nasıl başa çıkılır?

Eğlenceli kişilik inanç testi

Kişilik Profilini Öğren

Imposter Sendromu Testi

Imposter Sendromu Testi - Sahtekarlık Sendromu Testi

Beş Sevgi Dili Testi

Bu Beş Sevgi Dili Testi ile ilişkin için yeni bir lisan öğren. Kendini ve sevgilini tanı.

Fiziksel Temas: Sevgi Dili Olarak Dokunmanın Gücü

Fiziksel temas sevgi dili nedir? Sevgi dili olarak dokunmanın gücünü keşfedin.

Hizmet Sevgi Dili: Yardım ve Desteğin Gücüyle İlişkilerinizi Güçlendirin

Hizmet sevgi dili nedir? Eylemlerinin gücünü keşfedin. Pratik öneriler ve örnekler.

Başarıdan Şüphe Etme – Impostor Sendromu

Başarılarından şüphe mi ediyorsun? impostor sendromunu tanı. Kendine olan güvenini yeniden kazan!

Hediye Alma: Sevgi Dili Olarak Anlamlı Hediyelerin Gücü

Sevgi dili olarak hediye almanın gücünü keşfedin.

Toksik İlişki: Sevginin Karanlık Yüzü

Toksik ilişki nedir? Toksik ilişkilerin tanımı, belirtileri ve çözüm yolları...