Ö L Ç E K L E R


İlk Öykü


Şemalar

SCL 90- R Belirti Tarama

Savunma Mekanizmaları


Kişilik Tipi

Kişilik İnanç
Tipi

Mizaç
Karakter

Narsisistik
Kişilik

Bağımlı
Kişilik

Sosyotropi-
Otonomi Ölçeği

Otomatik
Düşünceler

Düşünce
Özellikleri

5 Sevgi
Dili

Bağlanma
Türü

Antisosyal
Davranış

Beck Kaygı
ve Depresyon

BPQ 9 Boyutlu
Border Line

Maudsley
OKB